Onderwijs

3D-printers in het onderwijs; techniek en innovatie in het klaslokaal

Door site-redactie - Prijs-update: 21 september 2021 -

De 3D-printer is inmiddels nog nauwelijks weg te denken uit onze hedendaagse samenleving. En toch moet de echt grote doorbraak nog komen. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor het onderwijs. Want het toepassen van 3D-technologie op scholen en universiteiten legt een solide basis voor de acceptatie van 3D-printers bij de jeugd. En daarbij worden momenteel al forse stappen gezet...

Excellente school
Eind januari vond in de Jaarbeurs te Utrecht de 2017-editie plaats van de Nationale Onderwijstentoonstelling, de grootste vakbeurs voor het onderwijs in de Benelux voor kinderopvang, primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. En de tendens was heel duidelijk: het onderwijs is sterk in ontwikkeling. Zo stuurt de overheid met onder andere een predicaat ‘Excellente school’ aan op een verbetering van de kwaliteit van onderwijs, leraren en schoolleiders waarbij innovatie een belangrijk speerpunt is. En toepassing van 3D-printers in het klaslokaal zou daarbij wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spelen!

2020: alle 7.000 basisscholen structureel wetenschap en technologie in het onderwijs!

En dat het behoorlijk menens is met de ambities, blijkt wel uit het Techniekpact 2020. Hierin hebben het Rijk, regionale overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven afgesproken dat in 2020 alle 7.000 basisscholen in Nederland structureel wetenschap en technologie in het onderwijs gaan opnemen. En men kijk nog verder: zo heeft het Platform Onderwijs2032 in opdracht van de staatssecretaris van Onderwijs al in 2015 een maatschappelijke dialoog gevoerd over de inhoud van het primair en het voortgezet onderwijs en kwam men tot de conclusie dat werken en leren in de digitale wereld en met nieuwe technologieën tot de kern van toekomstgericht onderwijs behoren.

Computational thinking
Een belangrijke aspect in het doorontwikkelen van het onderwijs is weggelegd voor het zogenoemde Computational thinking. Dit richt zich op het ontwikkelen van verschillende vaardigheden en een verzameling denkprocessen, zoals logisch redeneren, patroonherkenning en systematisch denken. Zaken die een leerling kan leren door technologie zoals 3D-printing te gebruiken. Eén van de vijf vaardigheden is creëren: leerlingen dienen hiervoor innovatieve oplossingen voor bestaande problemen te bedenken en te maken. Dat kan door middel van werken met de handen, maar zeker ook met behulp van moderne technologieën zoals de 3D-printer.

Inspiratiebron
De 3D-printer als inspiratiebron voor wetenschap en techniek in het primaire, maar natuurlijk ook het voortgezet -en secundair onderwijs. En inmiddels zijn er al vele initiatieven terug te vinden in de praktijk. Een bloemlezing:

Miljoen voor ICT-les - "De Economic Board Groningen (EBG) stelt in navolging van Google en de Hanzehogeschool een miljoen euro beschikbaar voor ict-lessen op scholen in het door aardbevingen getroffen Noord-Groningen. Het gaat om programmeerlessen, lessen in ondernemen en onderwijs op het gebied van 3D-printen."
• Meer informatie: https://www.computable.nl/.../noord-groningse-scholen-ontvangen-miljoen-euro-voor-ict-les.html

eLAB in Bibliotheek Hoogezand - "In Bibliotheek Hoogezand is op maandag 6 februari het eerste eLAB van de provincie geopend door wethouder Erik Drenth die zich daarbij liet assisteren door robot Meccanoid en Fiene Omlo."
• Meer informatie: http://www.westerwoldeactueel.nl/.../robot-meccanoid-opent-elab-in-bibliotheek-hoogezand/

3D-printer in de klas - "Printen? Dat is toch ouderwets? Ja, maar niet als het om 3D-printen gaat. Leerlingen van de Enschedese Schoolvereniging krijgen als eerste les met moderne 3D-printers. Vanmorgen zijn de eerste apparaten geïnstalleerd."
• Meer informatie: http://www.rtvoost.nl/nieuws/default.aspx?nid=219394

Project 3DEDucation - "Straks kan iedereen thuis met een 3D-printer alles zelf maken. Dit heeft grote invloed op de maakindustrie; onder andere op de winkels, de aanvoer/ logistiek, arbeidsplaatsen, milieu, inzet lagelonenlanden. In plaats van consument worden we producent. Dit betekent dat we de huidige generatie leerlingen moeten opleiden in het vmbo en mbo van ROC West-Brabant, zodat zij een rol kunnen spelen in deze nieuwe maakindustrie. Het project 3DEDucation gaat oa hiervoor zorgen."
• Meer informatie: http://www.hetinnovatienetwerk.nl/type/innovaties/onderzoek/project-3deducation

Populaire producten
Met handige prijsvergelijker

Nooit meer eindeloos speuren naar je allerbeste keuze!

Vergelijk alle prijzen